Pavilnys-Centras

Susisiekimo maršrutai

Susisiekimo maršrutas: Pavilnys – Centras

Atstumas: 9 km.

Trukmė: 30 – 40 min

Danga: asfaltas, miško takeliai

Maršruto tipas: dviračių takais ir keliukais

Žemėlapis:

1.Šis maršrutas yra skirtas Aukštojo Pavilnio rajono gyventojams. Nuo Džiaugsmo g. sukite į Stasio Narutavičiaus g., tęsiant kelionę Žemosios g. įvažiuokite  į Pavilnio regioninį parką.

2.Nusileidus į Žemąjį Pavilnį važiuokite tiesiai. 

3. Pasukite  į dešinę link pervažos, skirtos pėstiesiems. Būkite atsargus – per pervažą, saugumo sumetimais, būtina vežti dviratį, o ne važiuoti! Sukite į dešinę.

4.Pavažaivus kelis šimtus metrų pamatysite keliuką link miško, leiskitės juo. Atsargiai,  keliukas gan smėlėtas. 

5.Pravažiuosite senąjį ąžuolą.

6.Nusileidus nuo keliuko, leiskitės laiptais žemyn.

7.Pravažiavus kabantį tiltą, sukite į dešinę, tęskite kelionę Belmonto g. link miesto.

8.Pravažiavus kelis kilometrus pamatysite posūkį į kairę link metalinio tiltelio. Pravažiavus, sukite į kairę link Manufaktūros g., išvažiavus į gatvę sukite į dešinę.

9. Neprivažiavus viaduko, sukite į dešinę link naujojo dviračių tako.

10. Tęskite kelionę puikiu dviračių taku link Užupio ir Tymo turgaus. Sukite į dešinę ir važiuokite Maironio g. šaligatviu link Bernardinų ir Šv.Onos bažnyčių.

Katedros aikštė jau čia pat!

11. Štai mes ir centre, Gedimino pr. 🙂